Populære Innlegg

Redaksjonens - 2019

Offisielle regler

Anonim

OFFISIELLE REGLER

Ingen innkjøp nødvendig for å skrive eller vinne. En KJØP ELLER BETALING AV NOEN KUN VIL IKKE ØKTE DIN CHANSER VINDER

1.Hvordan du skriver inn: GRATIS FOR DIG SWEEPSTAKES ("Sweepstakes"): Det er to (2) måter å gå inn i begynnelsen 9/23/14 klokken 12:01 (ET) til 10/31/14 klokken 11:59 PM (ET) ("Inngangsperiode"): Gå til marieclaire.com/freeforyou på en datamaskin eller en trådløs enhet og fyll ut innmeldingsskjemaet. Viktig merknad: Du kan bli belastet for å besøke mobilnettstedet i samsvar med vilkårene i din serviceavtale med transportøren din. Ta kontakt med din trådløse tjenesteleverandør angående prisplanen din. Du må bruke en smarttelefonenhet til å delta via mobiltelefonen din. Ikke alle mobilleverandører har den nødvendige tjenesten til å delta. Sjekk telefonens funksjoner for spesifikke Internett-instruksjoner. Hvis datanvendelsen din overskrider det som er tildelt av dataplanen din, kan du bli belastet med tilleggsavgift fra din operatør. Ta kontakt med mobilleverandøren din med spørsmål angående regningen. Vinnervalg: Vinner (individuelt og kollektivt, "Vinneren") blir valgt på eller rundt 11/1/2014 i en tilfeldig tegning blant alle kvalifiserte innspillinger mottatt. I tilfelle sponsoren ikke mottar kvalifiserte oppføringer, har sponsoren rett til å kansellere konkurransen. Tegning vil bli utført av Marie Claire, hvis avgjørelser er endelige. Odds for å vinne vil avhenge av det totale antall kvalifiserte oppføringer mottatt. Priser og tilnærmet salgsverdi En (1) vinner vil få en Roberto Cavalli Regina Studded Fringe Nappa Lærveske (ARV: $ 3, 615) Enhver forskjell mellom det angitte ARV og den faktiske verdien av premien vil ikke bli tildelt i noen form.

2.Vinnermelding: Vinner vil bli varslet innen en (1) måned på den siste dagen i Sweepstakes, via e-post og / eller etter sponsorens skjønn, via telefon eller post. Hvis Winner ikke svarer på sponsorens varsel eller ikke godtar premien innen fem (5) virkedager etter varsel, vil prisen betraktes fortapt, og en alternativ vinner blir valgt. I tilfelle at en eller flere potensielle Vinnere ikke svarer som angitt ovenfor, avviser premien eller unnlater å gi signerte bekreftelser eller utgivelser, vil en slik Vinner (e) anses å miste premien og Sponsor vil velge en alternativ Vinner (e) fra de resterende berettigede aktørene. Hvis en eller flere alternativer ikke svarer eller avviser prisen, vil Sponsor bruke et rimelig antall forsøk, etter eget skjønn, til å tildele premien til en annen alternativ (e), men hvis det ikke er mulig, Premien (e) vil til slutt bli fortapt, og Sponsor har ikke noe ansvar i forbindelse med denne Sweepstakes. Liste over vinner (e): For navn (e) til Vinneren (e), send en egen selv adressert, stemplet konvolutt til Marie Claire, 34. etasje, Gratis for deg Sweepstakes, Vinners List, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 innen to (2) måneder fra Winner-meldingsdatoen som angitt ovenfor.

3.ENTRIES: Begrens en (1) oppføring per person for Sweepstakes. Flere oppføringer fra samme person diskvalifiseres. Oppføringer blir eiendommen til sponsoren og vil ikke bli returnert. Bevis for innsendelse utgjør ikke bevis på mottak. Hvis det er ulovlig, unøyaktig, tapt, forsinket, feilkalt eller ufullstendig eller inntaksskjemaer som har blitt manipulert, blir det diskvalifisert. Online deltagere må ha gyldig e-postadresse, og det er aktørens ansvar å oppdatere sponsor av eventuelle endringer i e-postadressen. Hvis det er tvil om identiteten til en online aktør, vil prisen bli tildelt den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen. Den "autoriserte kontoinnehaveren" er definert som den fysiske personen til hvilken e-postadressen er tildelt av en Internett-leverandør, nettoperatør, transportør eller annen organisasjon (f.eks. Bedrift, utdanningsinstitusjon, etc.) som er ansvarlig for tildeling e-postadressene for domenet knyttet til den innleverte e-postadressen. .

4.ELIGIBILITET: Åpen for lovlige innbyggere i de 50 USA og District of Columbia, som har oppnådd en alder av flertall i deres stat eller territorium på bosted ved ankomst. Oppheves i Puerto Rico og hvor lov er forbudt. Medarbeidere av sponsor, foreldre, tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer, uavhengige dommerorganisasjoner og prisleverandører (og medlemmer av deres nærmeste familie og / eller de som bor i samme husstand for hver slik ansatt) er ikke kvalifisert.

5. DELTILDELING: Utgifter som ikke er spesifikt med i prisbeskrivelsen og alle avgifter er Winnerens eneste ansvar. Hver premie tildeles "som det er" uten garanti eller garanti, enten uttrykkelig eller underforstått utenfor produsentens begrensede garanti. Ingen overføring, tildeling eller substitusjon av en premie tillatt, bortsett fra at sponsor forbeholder seg retten til å erstatte premie for et element av lik eller større verdi i tilfelle en annonsert premie ikke er tilgjengelig. Vinneren er pålagt å overholde alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover, regler og forskrifter. Alle føderale, statlige og lokale skatter og eventuelle andre kostnader som ikke spesifikt er fastsatt i disse offisielle reglene, er kun Winnerens ansvar. Hvis den faktiske utsalgsverdi av en hvilken som helst vinners pris er $ 600 eller mer, må Winner fullføre en W9-skjema og levere sponsor med hans / hennes personnummer i skattemessige hensyn. En IRS-skjema 1099 vil bli utstedt i Winnerens navn for den faktiske verdien av premiene mottatt. Sponsor skal ikke ha noe ansvar eller plikt til Vinner eller potensiell Vinneren som ikke kan eller ikke er i stand til å akseptere eller benytte premier som beskrevet her. Deltakerne er enige om å være bundet av vilkårene i disse offisielle reglene og av beslutninger fra sponsor, som er endelige og bindende for alle saker som gjelder denne konkurransen. Vinneren kan bli pålagt å signere og returnere en bekreftelse om berettigelse, en ansvarsløsning og hvor lovlig tillatelse er publisitet innen syv (7) dager etter datoen for første forsøk på varsling. Manglende overholdelse av denne fristen kan føre til fortabelse av premien og valg av en alternativ vinner. Retur av eventuell pris- / prismelding som uoppnåelig kan resultere i diskvalifisering og valg av en alternativ vinner. Vinneren erklærer seg dessuten enig i at det vil undertegne eventuelle dokumenter som er nødvendige for å overføre opphavsretten til sin innleverte oppføring, hvis det er aktuelt, til sponsor innen syv (7) dager etter datoen for første forsøk på underretning. Ved å legge inn, gir Entrant tillatelse til Sponsor, og eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører til å bruke innlevererens innlevering (inkludert et endret form av oppføringen), hvis noen, for redaksjonell, reklame og salgsfremmende formål uten ekstra kompensasjon, med mindre lov er forbudt. Hvis bilder sendes til sponsor som et krav om oppføring, er deltakerne enige om at de har alle rettigheter til å bruke bildene som er sendt inn, og for å tillate sponsor, eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører å gjenbruke noen av Bildene, uten ansvar, for redaksjonelle, reklame og salgsfremmende formål. I tillegg innebærer aksept av premien av Winner tillatelse til sponsor og eventuelle tilknyttede selskaper og datterselskaper, deltakende reklame- og reklamebyråer og prisleverandører for å bruke Winner navn og / eller likhet og biografisk materiale for redaksjonell, reklame og salgsfremmende formål uten ytterligere kompensasjon, med mindre forbudt ved lov. Ved å akseptere premie, godtar Winner å holde Sponsor, dets reklamebyråer og deres respektive morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, representanter, etterfølgere, tildelte, offiserer, styremedlemmer og ansatte ufarlig for skade eller skade forårsaket eller hevdet at skyldes deltakelse i Sweepstakes eller aksept eller bruk av premien. Sponsor er ikke ansvarlig for utskrift, typografisk, mekanisk eller annen feil ved utskrift av tilbudet, administrasjon av konkurranser eller i kunngjøringen av premien.

6.INTERNET / MOBILE: Sponsor er ikke ansvarlig for elektroniske overføringsfeil som resulterer i utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i operasjoner eller overføring, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endringer av oppføringsmateriale, eller for teknisk, nettverk, telefon utstyr, elektronikk, datamaskin, maskinvare eller programvarefunksjoner eller begrensninger av noe slag eller unøyaktige overføringer av eller manglende innlevering av informasjon fra sponsor eller presentatør på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett, på et hvilket som helst nettsted eller via mobiltelefon eller en hvilken som helst kombinasjon derav. Hvis Internett- eller mobiltelefonen av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøre som planlagt, inkludert infeksjon av datavirus, feil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre årsaker som korrupte påvirker administrasjonen, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller riktig oppførsel av denne konkurransen, forbeholder sponsor seg rett til å avlyse, avslutte, modifisere eller suspendere Sweepstakes. Sponsor forbeholder seg retten til å velge vinnere fra kvalifiserte oppføringer mottatt fra utløpsdatoen. Sponsor videre forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver person som tamperer med inngangsprosessen. Sponsor kan forby en deltakende å delta i Sweepstakes hvis den bestemmer at den aktuelle aktøren forsøker å undergrave den legitime driften av Sweepstakes ved å utro, hacking, bedrag eller annen urettferdig lekepraksis eller har til hensikt å misbruke, true eller chikanere andre aktører. Forsiktig: Enhver deltakers forsøk på å bevisst skade et hvilket som helst nettsted eller undergrave den legitime driften av Sweepstakes er et brudd på kriminelle og sivile lover, og hvis et slikt forsøk skal gjøres, forbeholder sponsor seg retten til å søke erstatning fra enhver slik deltaker til fullest omfang av loven.

7.DISPUTER / VALG AV LOVGIVNING: Unntatt hvor forbudt, er alle aktører enige om at: (1) alle tvister, krav og årsaker til handling som oppstår som følge av eller knyttet til denne eller en tildelt pris skal løses individuelt uten å ty til noen form av klassesaksjon, og utelukkende av statlige eller føderale domstoler i New York, NY, (2) alle krav, dommer og priser skal begrenses til faktiske kostnader utenom lommen, men uten advokatavgift ; og (3) ingen straffe, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste kan tildeles (samlet, "Special Damages"), og (4) Tilbyder avkaller her alle rettigheter til å kreve Spesielle Skader og alle rettigheter til har slike skader multiplisert eller økt. New York State Law, uten henvisning til New Yorks valg av lovregler, styrer Sweepstakes og alle aspekter knyttet til det.

8.SPONSOR: Sponsoren til denne Sweepstakes er Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.